Usługi realizacji badań geotechnicznych

Niestabilność konstrukcji budowlanej może wynikać z niezbyt dobrych właściwości gruntu, który na przykład jest podmokły albo wyjątkowo sypki. To z tego właśnie powodu sama konstrukcja fundamentów i podbudowy powinna być wykonana na podstawie specjalistycznych badań gruntu. Dzięki tym badaniom geotechnicznym w Kaliszu będziemy mogli określić takie właściwości gruntu, a do tego firma przygotuje specjalny raport z rozwiązaniami technologicznymi dla danego gruntu, a do tego z orientacyjnym kosztorysem, który ułatwi podjęcie decyzji o zakupie gruntu.Stabilny grunt
Rubież 46, budynek C4, biuro nr 88
61-612  Poznań
tel. 695-183-005