Z-rosyjskiego

Powierz tłumaczenie ekspertowi! Dzięki temu będziesz mieć pewność, że tekst jest bezbłędny i czytelny dla odbiorcy! Strona http://z-rosyjskiego.pl to tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne. Oferujemy  tłumaczenia specjalistyczne z dziedziny technika, budownictwo, produkcja, handel, turystyka czy historia. To również tłumaczenia zwykłe, przeprowadzone z najwyższą starannością. Powierz tłumaczenia specjaliście od rosyjskiego! Przeprowadzamy tłumaczenia ustne i pisemne! Koszt obejmuje również korektę tekstu!


Natalia Paździor-Mendalka
Straszęcin 1d
39-218 Straszęcin
tel. 793 678 330