wykopiemy.pl/pl/page/rozbiorki-i-wyburzenia

Firma Wykopiemy dysponuje odpowiednim sprzętem, dzięki któremu rozbiórki w Zabrzu, Bytomiu, Tarnowskich Górach są przeprowadzane szybko, sprawnie i bez większych komplikacji. Maszyny oraz sprzęt są nasze, co daje ogromne możliwości usługowe oraz zwiększa tempo pracy na placu rozbiórkowym. Wyburzenia oraz rozbiórki to duże przedsięwzięcia, które wymaga przygotowania. Nasi pracownicy przed podjęciem się prac zabezpieczają teren. Ma to zapobiec nieszczęśliwym wypadkom z udziałem ludzi oraz uszkodzeniu mienia sąsiednich budynków.


WYKOPIEMY Piotr Bujara
Długa 6
42-674 Zbrosławice
tel. 602 117 691