http://properfekt-msds.pl/

Zgodnie nie tylko z polskim, ale także i unijnym prawem, każdy sprzedawca niebezpiecznych substancji chemicznych ma obowiązek dołączać do nich każdemu kupującemu specjalne informacje związane z daną substancją. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być wykonana przez odpowiednich specjalistów, a tych znajdziemy w tym miejscu. Dobrze wykonana karta to bowiem pewność, że nasze substancje chemiczne nie zostaną zatrzymane przez żadne kontrole, a bezpieczeństwo związane z ich wykorzystaniem będzie naprawdę duże.


Pro-Perfekt
Gnieźnieńska 3/20
61-015 Poznań
tel. 662 011 087