Pomoc notarialna dla każdego

Notariusz to osoba, która pomaga w sporządzaniu specjalistycznych dokumentów, wniosków czy aktów. Rola notariuszy to nie tylko czuwanie nad przebiegiem spraw cywilnoprawnych, ale i pomoc niedoświadczonemu klientowi. Czynności notarialne to niezwykle skomplikowane etapy, które w polskim prawie muszą przebiegać rzeczowo i sprawnie. Dzięki temu każda porada notarialna jest skuteczna. Kancelaria Notarialna prowadzona przez Elżbietę Zielińską oraz Agnieszkę Zielińską-Richter oferuje kompleksowe usługi,z którymi możesz zapoznać się pod adresem http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93