Rozwód bez orzekania o winie w Warszawie

Każde rozwiązanie prawne w kwestiach rozwodowych związane jest z pewnymi konsekwencjami.

Rozwód bez orzekania o winie zasądzony w Warszawie, czy innym mieście, jest możliwy jedynie za obopólną zgodą małżonków. O to niejednokrotnie trudno, ale doświadczona kancelaria Jarosława Błasińskiego nie tylko udziela w tym zakresie porad, ale także może uczestniczyć w prowadzonych w tej sprawie mediacjach. Zaletą takiego rozwodu bez orzecznictwa o winnym w Warszawie jest szybkość w zakończeniu procesu. Więcej na stronie: http://prosterozwody.pl/.


Kancelaria Adwokacka Jarosław Błasiński
Ujazdowskie 24/46
00-478 Warszawa
tel. 22 629 30 30